Avís legal i política de cookies

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Etienne Cartuyvels, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, com també informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Tota persona que accedeix a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que li sigui aplicable.

Etienne Cartuyvels es reserva el dret de modificar qualsevol classe d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense obligació per part seva de preavisar ni de posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, la publicació de les quals al lloc web www.tradhoc.com s’entén com a suficient.


1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: tradhoc.com
Nom comercial: tradhoc
Responsable: Etienne Cartuyvels, NIE: X0700056M
Domicili fiscal: C/ Miriam Blasco, 58, bajo A. 47014 Valladolid, Espanya
Telèfon: (0034) 606.505.673
e-mail: contact@tradhoc.com


2. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, els textos i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, aquest disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial i estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual siguin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització dels continguts requereix en tot cas autorització escrita i prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, els textos i/o els gràfics no pertanyents al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, al lloc web principal de tradhoc.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. El fet que se’n faci esment o que apareguin al lloc web no implica l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Qualsevol observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del correu electrònic contact@tradhoc.com.


3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer estrany a aquest.


Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. Aquestes cookies no proporcionen en cap cas, per si mateixes, dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de dades.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla i permeti, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc.; en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal•larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal•lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.


Política d’enllaços

És possible que des del lloc web sigui redirigit a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui infringir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, com també retirarà immediatament la redirecció a aquest lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es responsabilitza de la informació ni dels continguts emmagatzemats, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la seva pàgina web. No obstant això, i en compliment d’allò que disposen els articles 11 i 16 de l’LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col•laborar de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o infringir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi pugui haver errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que impossibilitin l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments només estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.


4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o derivades de les activitats que hi tinguin lloc és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del lloc web els jutjats i tribunals més propers a VALLADOLID.