COMPROMÍS

PENSEM EN PERSONES

Quan pensem en Tradhoc, pensem en persones. Persones que comparteixen les seves idees sense que el lloc i l’entorn on han nascut, el color de la seva pell o la llengua que parlen tingui cap importància.

Aquests ideals no serien res, però, sense una acció que els donés suport. És per això que ens hem decidit a col·laborar amb la Fundació Adsis (www.fundacionadsis.org) i, concretament, amb el seu projecte de suport a joves que han estat dins del sistema de protecció i que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.

Logotipo-Fundación-Adsis

SERVEI DE TRANSICIÓ
A LA VIDA ADULTA

Hem decidit dedicar el 4% de la nostra facturació anual al servei de Transició a la vida adulta, que té com a objectiu donar resposta a les necessitats bàsiques de joves que, quan fan 18 anys, deixen d’estar tutelats i es troben, de sobte, sense llar i sense cap mena de suport.

A través d’aquest projecte se’ls acompanya fins que fan 21 anys i se’ls proporciona un suport educatiu, laboral i emocional que els ajudarà a créixer personalment i a assolir una vida autònoma amb èxit.